SERVIS ALEKSIĆ d.o.o.
Obrenovački Put bb, 15214 Debrc, Srbija
tel/fax: 015/ 7517-400, 7517-024
mob: 065 517 4000, 063/223 776
boschservisaleksic@open.telekom.rs

Servis Common Rail Sistema

Jedan od najnaprednijih sistema ubrizgavanja goriva je Common rail (CR ) sistem ubrizgavanja dizel goriva. Glavna prednost sistema je mogućnost variranja pritiska i vremena ubrizgavanja u širokom opsegu. Ovo je postignuto razdvajanjem stvaranja pritiska i ( u pumpama visokog pritiska) od sistema ubrizgavanja ( injektori ). Rail je u ovom slučaju „akumulator“ pritiska.

Sistem se primenjuje za:

- Putnička vozila-od visoko ekonomičnih 3-cilindričnih motora snage 30 kW i obrtnog momenta od 100 Nm do 8-cilindričnih motora od 180 kW i momenta 560 Nm.

- Laka teretna vozila sa motorima koji razvijaju do 30 kW po cilindru.

- Teška teretna vozila, lokomotive i brodove sa motorima koji mogu da razviju do 200 kW po cilindru.

Common rail sistem veoma je fleksibilan i može da prilagodi ubrizgavanje goriva motoru. Ovo je postignuto sa:

- Visokim pritiscima ubrizgavanja od 1600 bar-a, a u budućnosti do 1800 bar-a

- Pritiskom ubrizgavanja koji može da varira od 200 do 1800 bar-a

- Varijabilnim startom ubrizgavanja

- Mogućnošću za više predubrizgavanja i naknadnih ubrizgavanja

Common rail je danas najzastupljeniji sistem ubrizgavanja dizel goriva.